ZYTO-Scanning

 

Zyto-Scanning


Vad är Zyto-scanning?
Alla celler i din kropp ingår i ett nätverk, där information skickas och tas emot så att miljoner funktioner, som din
kropp bearbetar varje dag, samordnas. I takt med att kroppen anpassar sig till förändrade förhållanden så att du
bibehåller hälsan, använder den de här kommunikationsvägarna till att transportera resurser så att balans
upprätthålls.  Kroppen arbetar så effektivt att du oftast inte märker att anpassningarna äger rum.


När kroppen ställs inför en utmaning för din hälsa, kan det hända att olika symtom börjar uppträda. Symtom är kroppens sätt
att visa att den arbetar med utmaningarna. Vanliga symtom utgörs bl.a. av förhöjd kroppstemperatur, svullnad, värk, trötthet eller hosta. Så fort du lägger märke till ett symtom kan du börja underlätta läkningsprocessen. Kroppen kan bli hjälpt av olika saker som t.ex mer sömn, intag av mer vatten, näringstillskott eller intag av läkemedel rekommenderade av en läkare.


ZYTO scannern räknas som medicinsk utrustning och är den enda scanner som är testad och godkänd av US FDA (Amerikanska Food & Drug Administration), motsvarande vår Socialstyrelse/Läkemedelsverk.


 Hur går det till?
Att göra en ZYTO Biokommunikations-scanning är en enkel process. Du placerar din hand på ZYTO-handenheten som är kopplad till min dator. Under scanningen introduceras subtila energiimpulser till din kropp. Din kropp kommer naturligt
att reagera på denna kommunikation och ZYTO-programvaran registrerar varje svar. Därefter skapar programmet en
Wellness-rapport som visar inom villka områden det ev finns obalanser. Det handlar inte om att ställa någon diagos, utan att få information om inom vilka områden din kropp vill få hjälp att skapa balans. I Wellness-apporten ges även rekommendationer på produkter och/eller behandlingar som ev kan gynna din hälsa och ditt välmående, och skapa balans där det är obalanser.


Själva scanningen tar ca 10 min att göra, därefter bokar vi en telefon-tid för konsultationen några dagar längre fram.
Jag skickar din rapport per mail innan vårt telefonsamtal, rapporten är på ca 20 sidor. Under samtalet går vi igenom rapporten och de rekommendationer den ev tagit fram, samtalet tar ca 60 min.
 

Hur ofta?

Du kan göra en Zyto-scanning så ofta du vill, men 1 gång per kvartal kan rekommenderas om du vill följa
upp dina resultat och ev åtgärder.


Pris: 500:- för scanning inkl 45-60 min hälsokonsultation per tel.

Om- eller avbokning ska ske senast 24 tim före bokad tid, annars debiteras du för tiden.

 

Klicka HÄR för att boka tid: